Zostaw swój numer, oddzwonimy!

Przesyłając ten formularz, zgadzasz się z naszą polityką prywatności

UBER EATS

UBER EATS to aplikacja, która łączy ponad 145 miast 

i 90 000 restauracji na całym świecie!

Jako partner Uber umożliwiamy Ci pracę, w której rozwozisz jedzenie i zarabiasz ok. 20zł/h!


Masz rower, skuter lub samochód? Świetnie!

Nasi dostawcy pracują tylko wtedy, kiedy chcą!

Grafik pracy jeszcze nigdy nie był tak wygodny.

Możesz zacząć od dzisiaj!

REGULAMIN PROMOCJI 

“TORBY ZA DARMO DLA NOWYCH KURIERÓW”

(zwany dalej „Regulamin”)


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie “Torby za darmo” (dalej „Promocja”) jest firma Udriver sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81/7, NIP: 7010896409 (dalej „Organizator”).

 2. Celem Promocji jest ułatwienie rozpoczęcia pracy w charakterze kuriera Uber Eats poprzez udostępnienie torby termicznej do przewozu jedzenia, bez konieczności zapłaty z góry za jej zakup. 

 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, które nie są zarejestrowane w aplikacji Uber Eats w charakterze kuriera, a które chciałyby taką pracę rozpocząć (dalej: Uczestnik).

 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20 lipca 2020 roku do 31 kwietnia 2021 roku,

 5. z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 Regulaminu.

 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. §2 PRZEDMIOT PROMOCJI

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 500 toreb termicznych do przewozu jedzenia Uber Eats, o wartości jednostkowej 180 złotych brutto (dalej: “Torba”), bez konieczności zapłaty za torbę z góry. 

 2. Organizator może zwolnić Uczestnika z obowiązku zapłaty za Torbę poprzez potraktowanie Torby jako nagrody, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunku określonego w § 3 ust. 6 Regulaminu. §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Torby Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

1- zarejestrować się w panelu Organizatora (dostępnym pod linkiem https://panelklienta.azurewebsites.net/faces/common-register-udriver.xhtml), uzupełnić swoje dane i podpisać umowę.

2- zarejestrować się w aplikacji Uber Eats (dostępnej pod linkiem https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?invite_code=jhoayp) 

3- potwierdzić chęć udziału w Promocji oraz podać adres, na który ma zostać dostarczona Torba, w formularzu (dostępnym pod linkiem https://forms.gle/H37bi5U8Y84C1ha69).

4- odebrać Torbę i zacząć pracę w roli kuriera w aplikacji Uber Eats, przestrzegając przepisów regulaminów Organizatora oraz Uber Eats.


 1. Z pierwszej wypłaty środków, realizowanej przez Organizatora (zarobionych w ramach pracy w roli kuriera aplikacji Uber Eats) pobrana zostanie Uczestnikowi kwota 60 zł z tytułu wysyłki Torby na wskazany przez Uczestnika adres oraz kosztów administracyjnych.

 2. Niezależnie od opłaty wymienionej w ust. 4, należność z tytułu zakupu Torby zostanie pobrana Uczestnikowi z wypłaty środków realizowanej przez Organizatora (zarobionych w ramach pracy w roli kuriera aplikacji Uber Eats), przez minimum 3 następujące po sobie okresy rozliczeniowe, po maksymalnie 60 zł/okres.

 3. W przypadku zrealizowania w okresie pierwszych 2 następujących po sobie

  tygodni, po odebraniu torby, minimum 25 kursów, Organizator przyzna

  Uczestnikowi nagrodę w postaci Torby przesłanej w ramach Promocji.

 4. Przyznanie Uczestnikowi nagrody w postaci Torby zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty należności za Torbę. 

 5. Niniejsza promocja nie zwalnia Uczestnika od ponoszenia standardowych opłat związanych z korzystaniem z usług Organizatora jako partnera Uber Eats. Wysokość opłat reguluje Regulamin Udriver-Uber Eats, dostępny w panelu Organizatora. 

 6. Torby będą przyznawane Uczestnikom Promocji aż do wyczerpania się zapasów. 

 7. W przypadku wyczerpania zapasów Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora. 

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres oraz adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.CO ZYSKUJESZ, WSPÓŁPRACUJĄC Z UDRIVER?

Najtańsze rozliczenie

Mamy najlepsze warunki wśród partnerów na rynku! Nasza prowizja to tylko 15 zł za rozliczenie. Wypłaty z Uber Eats robimy co tydzień, a pieniądze dostajesz u nas zawsze na czas.

Pracujesz legalnie

Nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Oferujemy Ci legalne zatrudnienie, wszelkie formalności prowadząc zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

 

Elastyczność

Twój wymiar pracy w Uber Eats zależy tylko od Ciebie! Chcesz pracować stale czy dorywczo? Nie musisz się określać - wiemy, jak różnie bywa :) Tu pracujesz, kiedy chcesz.

Bonusy i premie

Jeśli jesteś zadowolony z pracy z nami – polecaj nas innym kurierom! Gdy zwerbowane dzięki Tobie osoby przepracują 2 tygodnie, naliczymy Ci bonus. Zapytaj nas o inne premie.

O WSPÓŁPRACY

Zapewniamy legalne zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Masz firmę? Dajemy Ci możliwość podpisania umowy B2B.


To proste! Za rozliczenie pobieramy tylko 15 zł. Wypłaty są tygodniowe.


Pracujesz ile i kiedy chcesz, a kiedy nie zarabiasz -nie płacisz!

Nie pobieramy prowizji, jeśli w danym tygodniu nie pracujesz :)


Jesteśmy zespołem profesjonalistów, laureatami nagrody Partnera Roku Uber 2017

© 2019 Company Inc.